Hoppe Certyfikat
ZREALIZOWANE PROJEKTY

Nasz firma może poszczycić się realizacją takich robót jak:


MIEJSCE: Żnin, ul. Przemysłowa 2
ZLECENIODAWCA: KOHLER+BOVENKAMP Polska Sp. z o. o.
Wykonanie projektu wewnętrznej instalacji gazowej oraz montaż systemu ogrzewania promiennikami ceramicznymi:
 • Projekt budowlany z uzgodnieniami p.poż. i bhp
 • Montaż promienników podczerwieni
 • Montaż systemu sterowania
 • Dostawa i montaż wewnętrznej instalacji gazowej
 • Uruchomienie całego systemu
Termin realizacji: rok 2014

MIEJSCE:Międzyrzecz hala CWS Boco
ZLECENIODAWCA: Tulcon S.A.
Zakres prac:
 • instalacja odwodnienia dachu
 • wykonanie wewnętrznej instalacji C.O.
 • wykonanie instalacji wododno-kanalizacyjnej
 • dostawa i montaż wewnętrznej instalacji gazowej
 • uruchomienie całego systemu
Termin realizacji: rok 2013

MIEJSCE: Poznań, Os. Stare Żegrze 2-5
ZLECENIODAWCA: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych”
Wymiana poziomów instalacji c.o. z rur stalowych na rury z polipropylenu stabilizowanego:
 • demontaż rurociągu stalowego
 • montaż rurociągu polipropylenowego, założenie otuliny
 • montaż zaworów w przyłączu C.O.
 • montaż automatycznych zaworów podpionowych
 • wykonanie kompensacji
Termin realizacji: 15.04. - 15.09.2013

MIEJSCE: Żnin, ul. Przemysłowa 2
ZLECENIODAWCA: KOHLER+BOVENKAMP Polska Sp. z o. o.
Zakres prac:
 • wykonanie instalacji gazu
 • wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w budynku socjalno–biurowym
 • wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjne i ciepłej wody użytkowej
Termin realizacji: 6.06. - 30.07.2012

MIEJSCE: Galeria Leszno
ZLECENIODAWCA: Agromex Development 1 Sp. z o.o.
Wykonanie wewnętrznej instalacji gazu:
 • montaż rur spawanych b/s o połączeniach spawanych na ścianach w budynkach niemieszkalnych w średnicach 25 mm, 32 mm, 40 mm, 50 mm, 65 mm, 80 mm, 100 mm
 • montaż zaworów o średnicy 25 mm, 32 mm, 50 mm, 65 mm, 80 mm
 • montaż kurka gazowego
 • szafki gazowe
 • przewody kablowe wciągane do rur
Termin realizacji: 14.04. - 05.05.2011

MIEJSCE: Poznań, ul. Bystra 15A
ZLECENIODAWCA: PUH „MAGDA ZDZISŁAW KULETA”
Zakres prac:
 • wykonanie zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią
 • wykonanie sieci kanalizacji deszczowej
 • wykonanie przyłącza wodociągowego
 • wykonanie przyłącza kanalizacyjnego
 • wykonanie robót towarzyszących
Termin realizacji: 07.10 - 31.11.2010

MIEJSCE: Poznań – Strzeszyn, ul. Wańkowicza
ZLECENIODAWCA: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe i Handlowym „AGROBEX” Sp. z o. o.
Wykonanie instalacji wentylacyjnej hybrydowej mieszkań (w budynkach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12):
 • montaż urządzeń zewnętrznych – turbo went
 • montaż urządzeń wewnętrznych
 • osadzenie kratek wentylacyjnych
 • osadzenie klap rewizyjnych kanał wentylacyjny okapu
Termin realizacji: 14.01. - 30.05.2009

MIEJSCE: Poznań, ul. Łużycka/Drewlańska „Środowiskowy Dom Emeryta”
ZLECENIODAWCA: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe i handlowe „AGROBEX”
Wykonanie wewnętrznych instalacji:
 • centralnego ogrzewania
 • wodociągowych
 • kanalizacyjnych
Termin realizacji: 27.04.2009 - 30.04.2010

MIEJSCE: Biedrusko, Os. Błękitny Staw
ZLECENIODAWCA: SYMBIOZA Sp. z o. o.
Zakres prac:
 • wykonanie sieci kanalizacji deszczowej
 • wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z należnymi przepompowniami
 • wykonanie sieci wodociągowej
Termin realizacji: rok 2008

MIEJSCE: Poznań – Strzeszyn, ul. Wańkowicza
ZLECENIODAWCA: Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowe i Handlowe „AGROBEX” Sp. z o. o.
Wykonanie w budynkach (nr 1, 9, 10, 11 i 12):
 • instalacji wodociągowych
 • instalacji sanitarnych
 • instalacji c. o.
 • białego montażu
Termin realizacji: 14.04.2008 - 20.04.2009

MIEJSCE: Szczecin, ul. Cukrowa 12
ZLECENIODAWCA: Składy budowlane VOX Sp. z o. o.
Roboty budowlane związane z budową hali magazynowej częścią ekspozycyjną:
 • wykonanie instalacji wewnętrznej wodociągowej
 • wykonanie instalacji hydrantowej wewnętrznej
 • wykonanie instalacji kanalizacyjnej sanitarnej
 • wykonanie instalacji zewnętrznej oraz wewnętrznej gazowej wraz z nagrzewnicami
 • wykonanie kotłowni oraz instalacji grzewczej
Termin realizacji: rok 2008

MIEJSCE: Poznań, ul. Rocha 9
ZLECENIODAWCA:Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego
Zakres prac:
 • wymiana pionu wod. – kan.
 • wymiana c. o.
 • remont węzłów sanitarnych
Termin realizacji: rok 2002

MIEJSCE: Poznań; Pływalnia AWF
ZLECENIODAWCA: Przedsiębiorstwo Budowlane „BUDOLEX”
Zakres prac:
 • instalacja c. o.
 • węzeł cieplny z wymiennikownią
 • wentylacja mechaniczna
 • instalacja ciepła technologicznego dla wentylacji i technologii basenów
 • instalacja wod. – kan. i c. w.
 • zewnętrzna sieć cieplna
 • technologia wody obiegowej basenów
 • sieci zewnętrzne wod. – kan.
 • instalacja ogrzewania podłogowego
Termin realizacji: 1999 - 2000

Firma wykonała również dziesiątki innych prac z zakresu swej działalności.